Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2011

வெற்றியாளனும் தோல்வியாளனும்.

*வெற்றி பெறுபவன் எப்போதும் தீர்வு பற்றியே 
  சிந்திக்கிறான்.
*தோல்வியடைபவன் பிரச்சினை பற்றியே சிந்திக்கிறான்.

*வெற்றியாளனின் சிந்தனைகள் வற்றுவதில்லை.
*தோல்வியடைபவன் முன்வைக்கும் நியாயங்கள் முடிவடைவதில்லை.

*வெற்றியாளன் ஏனையோருக்கு உதவுகிறான்.
*தோற்றுப் போபவன் மற்றவர்களிடமிருந்து உதவியை எதிர்பார்க்கிறான்.